Dataskydd

 

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina data. För att du ska få full kännedom om hur vi använder personliga data, ber vi dig beakta följande dataskyddsinformation.

 

Personliga data

Personliga data som du på elektronisk väg lämnar på denna webbsida, exempelvis namn, e-postadress, adress eller andra personliga uppgifter, kommer endast att användas för respektive angivet ändamål, förvaras säkert och kommer inte att förmedlas till tredje part. Leverantören samlar in och lagrar automatiskt information på servern, som exempelvis vilken browser som använts, driftsystem, hänvisningssida, IP-adress, tidpunkt för användningen osv. Utan kontroll kan denna information inte tillordnas en bestämd person och vi utvärderar inte heller dessa uppgifter, så länge ingen rättsvidrig användning av vår webbsida föreligger.

 

Formulärdata

När besökare på webbsidan lämnar formulärdata på teufelberger.com, sparas dessa uppgifter och din IP-adress. Det sker bl.a. av säkerhetsskäl ifall någon skriver in något rättsvidrigt. I ett sådant fall är vi intresserade av uppgiftslämnarens identitet.

 

Cookies

Cookies är små textfiler, som gör det möjligt för denna webbsida att på användarens dator, spara speciell information som skulle kunna intressera användaren, medan vår webbsida besöks. Cookies hjälper oss samtidigt, att ta fram uppgifter på hur många som besöker vår internetsida, samt att gestalta vårt utbud effektivt och bekvämt för besökaren. Vi använder dels sessionscookies, som uteslutande cachelagras för just den tid du besöker vår webbsida och dels permanenta cookies, för att spara information om den besökare som besöker vår webbsida upprepade gånger.

Syftet med att använda dessa cookies är att kunna erbjuda en optimal användarvägledning samt att känna igen besökare och vid upprepade besök kunna presentera en så attraktiv webbsida som möjligt med ett intressant innehåll. Innehållet i en permanent cookie inskränker sig till ett identifikationsnummer. Namn, IP-adress osv. sparas inte. Det skapas ingen profil om din användning.

Du kan även använda dig av våra erbjudanden utan cookies. Du kan i din webbläsare avaktivera funktionen som lagrar cookies, begränsa dem till vissa webbsidor eller ställa in din webbläsare (Chrome, IE, Firefox,...) så att den ger ut ett meddelande när en cookie sänds. Du kan när som helst radera cookies från datorns hårddisk. Men observera, då måste du räkna med en begränsad framställning av sidan och med en inskränkt användarvägledning.

 

Förklaring av uppgiftsskydd för användning av Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc.

(“Google“). Google Analytics använder s.k. “cookies“, textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt med en analys av din användning av webbsidan. Den information som genereras av cookies om din användning av denna webbsida, överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymiseringen aktiveras på webbsidan kommer dock din IP-adress att förkortas inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra avtalsstater i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av webbsidans operatör kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidan och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbsids- och internetanvändningen till webbsidans operatör. Den inom ramen för Google Analytics överförda IP-adressen kommer inte att sammanföras med andra Google-uppgifter. Du kan förhindra lagringen av cookies genom motsvarande inställning av din webbläsare; men vi vill dock upplysa dig om att du i så fall kanske inte helt kommer att kunna använda samtliga funktioner på webbsidan. Du kan därutöver även förhindra att uppgifterna som genereras av cookien angående din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) överförs till Google och bearbetas av Google, genom att ladda ned och installera den plugin för webbläsaren som finns på följande länk: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Närmare information om användarvillkor och uppgiftsskydd hittar du på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
 

Google Maps

Denna webbsida använder Google Maps för att kunna ge information via kartor. Vid användningen av Google Maps kommer Google även att samla in, bearbeta och använda uppgifterna om hur besökaren använder kartfunktionen på webbsidan. Närmare information om hur Google bearbetar uppgifterna hittar du i Googles förklaring av uppgiftsskydd på

https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/ . Där i Googles sekretesscenter kan du även ändra dina inställningar, så att du kan förvalta och skydda dina uppgifter.

 

Förklaring av uppgiftsskydd för användning av Facebook

Plug-ins från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA är integrerade på våra sidor. Plug-ins från Facebook känner du igen på Facebook-logon eller "Gilla-knappen" ("Gillar jag") på vår sida. En översikt över Facebook-plugins finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om du besöker våra sidor upprättas via plugin en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook får därigenom information om att du med din IP-adress har besökt vår sida. Om du klickar på "Gilla-knappen" från Facebook medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka till innehållet på våra sidor på din Facebook-profil. Därigenom kan Facebook tilldela besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill upplysa dig om, att vi som leverantör av sidorna inte får kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Facebook. Mer information om detta hittar du i Facebooks förklaring av uppgiftsskydd på https://www.facebook.com/policy.php .
Om du inte vill att Facebook ska kunna tilldela ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto, loggar du ut från ditt Facebook-användarkonto.

 

Förklaring av uppgiftsskydd för användning av YouTube

På vår webbsida är funktionerna för nätverket You Tube integrerade. Dessa funktioner erbjuds av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När werbbsidan besöks lagrar de integrerade videofilmerna cookies på användarens dator. Den som har förhindrat lagringen av cookies för Googles reklamprogram, behöver inte heller räkna med att få några sådana cookies vid besöket på You Tube. You Tube lägger även in användarinformation i andra cookies som inte är av personligt slag. Vill du förhindra detta, måste du blockera det i webbläsaren.

 

Rätten till information

Du har när som helst rätt att få information om dina personliga uppgifter som finns sparade, var de kommer ifrån och vem som är mottagare samt syftet med att de sparas.

 

 

 

Källa: Upprättat med Impressum Generator von firmenWebsiten.at i samarbete med hausbaueninfo.at.